Visar du hela dig, hela tiden?

Vågar du att vara hela dig, hela tiden?

Vi var några kvinnor som hade ett samtal en kväll  tidigare i veckan. Vi pratade om just det här att våga uttrycka sig. Att våga vara den man är....hela tiden...fullt ut.

En person uttryckte: 
"Om jag hade vågat....Då hade jag släppt allt och uttryckt mig fritt. Men jag har inte modet att visa allt som finns därinne."

Det krävs mod att uttrycka sig och att sedan stå kvar i sitt uttryck när åsikter och kommentarer kommer som en respons. 
Eller för all del tystnaden.... tystnaden kan tala väldigt högt. Den kan eka i tomrummet och skapa både ångest och frågetecken.

Så blir man till en kameleont.... 
Man lyser på en plats och gör sig grå och osynlig på en annan plats.

Där solen lyser starkt och framhäver omgivningens hela färgspektra....där blir kameleonten färgsprakande, tar plats och lyser sitt allra vackraste. 
Men i skuggan....där strålarna inte når fram. Där blir kameleonten istället grå, brun och matt... allt för att passa in i sin omgivning. För att överleva.

Vi människor skiftar vår skepnad beroende på hur omgivningen är.
I frodiga miljöer lyser vi...I näringsfattiga miljöer kryper vi ihop...blir gråa.

Vad händer med oss människor när vi blir kameleonten som bor i skuggan? 
När vi passar in för att överleva. När vi inte tillåter våra färger att lysa starkt och vackert? 

Vi överlever....men sakta dör vi. 
Sakta försvinner gnistan och vi vet inte längre vilken vår egen sanna riktning och önskan är. 

Men vad händer med kameleonten som ligger i en miljö med färgsprakande, lysande klara växter i alla regnbågens färger?
Den blir livgivande för sin omgivning. Den ligger där i solen och inspirerar andra till att också lysa lika klart. 
Andra ser dess mod och andra vågar gå ut ur skuggan och upptäcka sin egen lyskraft. 
Upptäcka sig själva och vilka färger just de lyser starkast i. Vågar att stå i sin kraft.

Så....hur mycket kameleont är du?

Vågar du uttrycka dina tankar?
Din kreativitet?
Vågar du uttrycka din andliga inspiration?
Vågar du ha de kläder som du egentligen vill ha?
Vågar du göra de valen i yrke och relationer där du har som mest potential att växa och expandera?
Väljer du den omgivning som ger bäst näring?

Vågar du?

Vågar du vara DU?

      🌈    🦎    🌈    🦎   🌈     🦎     🌈    🦎    🌈